Canllaw cymorth ap OU Study

Cyflwyniad

Mae ap OU Study ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gwrs neu gymhwyster. Ni fydd cynnwys dysgu am ddim neu gynnwys y telir amdano o wefannau partner (megis OpenLearn neu FutureLearn) ar gael yn yr ap.

Ap ategol ar gyfer gwefannau modiwlau yw hwn sy'n eich galluogi i astudio yn unrhyw le, gan ddarparu ffyrdd ychwanegol o gael gafael ar wefannau eich modiwlau lle y gellir lawrlwytho cynnwys dysgu a'i ddefnyddio all-lein. Ni fydd yn disodli gwefannau modiwlau oherwydd y bydd dal angen i chi ymgysylltu â'r fersiwn bwrdd gwaith/symudol ar gyfer gweithgareddau cydweithredol a manylach, ac i gael mynediad i lyfrgell Y Brifysgol Agored neu i gyflwyno aseiniadau.

Mae'r ap OU Study yn rhoi mynediad i chi i'r canlynol:

  • cynllun astudio modiwl gyda dyddiadau a gweithgareddau allweddol
  • deunyddiau dysgu, y gellir lawrlwytho rhai ohonynt i'w defnyddio all-lein
  • tudalen asesiadau
  • tudalen tiwtorialau (gyda rhestr o diwtorialau wedi'u trefnu)
  • tudalen fforymau (gyda dangosyddion gweithgarwch newydd)
  • tudalen adnoddau
  • tudalennau newyddion a digwyddiadau
  • cyfleuster chwilio am fodiwl
Next 
Sgriniau croeso