OU Study app

Study planner

  • Access issues September 2023

  • Learn anytime, anywhere

  • Download the OU Study app

  • Support guide

  • Support guide - Cymraeg

    Mae'r canllaw cymorth yn darparu mwy o wybodaeth am yr hyn y mae'r ap yn ei wneud ac yn egluro sut i'w ddefnyddio. Adolygu'r Awgrymiadau ar gyfer datrys problemau, ac Bygiau a phroblemau hysbys gallai eich helpu os ydych chi'n profi unrhyw broblemau wrth ddefnyddio'r app.

  • Contact

  • Feedback and reviews